Vị trí khách sạn Ngọc Khánh trong lòng thành phố Nha Trang

Địa điểm Khoảng cách
Bờ biển Nha Trang 0.12km
Ga xe lửa 3km
Chùa Long Sơn 3.6km
Nhà thờ Đá 2.5km
Khu điều dưỡng Hòn Chồng 4km
Tháp Bà Ponagar 3km
Khu Khoáng Nóng - Tắm Bùn 15km
Chợ Đầm 3.5km
Bảo tàng Yersin 1.4km
Khu du lịch 0.1km
Quảng trường Nha Trang 1km
Nghệ thuật thêu tay XQ 0.8km
Viện Hải Dương Học 0.3km
Khu du lịch Hòn Ngọc Việt 0.5km
Sân bay Cam Ranh 37km